ER DEN EGENTLIG SKADELIG?!

 

 

 

Denne trappa har vært dekket med snø og is i mange uker nå, det påvirker at elevene kan få skader fordi det er så glatt. Vi synes skolen bør gjøre noe mer med det enn og bare ta ut litt små stein, Som for eks: kanskje måke og få bort isen