STORFINT BESØK PÅ SKRIM!

I dag kom ni av de største industrilederne i Kongsberg og Kari Anne Sand, byens ordfører, på besøk til Skrim. Her skulle de få høre hvordan iPad fungerer som et hjelpemiddel i skolen.

Tekst og foto: Thea Næss

De møtte skolens rektor, Johnny Gangsøy, lærer Ole Dahl og Signe og Thea fra tiende trinn. Ordføreren åpnet møtet ved å ønske alle velkommen og forklarte hva møtet skulle handle om. Rektor, Ole og elevene fortalte om hvordan iPad hjalp dem i skolehverdagen fra forskjellige perspektiv. Johnny fra lederperspektivet, Ole fra lærerperspektivet og Signe og Thea fra elvenes perspektiv.

Industrilederne ga tilbakemelding om at de var imponerte over ferdighetene til elevene og at de ønsket å arrangere et samarbeid med elever i ungdomsskolealder for å få nye ideer og ny kunnskap. De virket positivt overrasket over hvordan iPad fungerte som et hjelpemiddel i læringen.

Vi håper at industrilederne lærte mye og syntes at det som ble sagt var interessant.