«DET ER VEL EGENTLIG INGEN AV OSS SOM ER HELT A4»

I dag har vi intervjuet ordføreren, opppvekstsjefen og rektor om Mangfold. De er alle enige om at alle burde tørre å være seg selv og at alle skal kunne delta i felleskapet uansett hvem man er.

Vi intervjuer Oppvekstsjef Håvard Fossbakken

Først var på besøk til Kari-Anne Sand, ordføreren, på rådhuset. Der fikk vi høre hva hun tenker om mangfold. Hun fortalte at det ikke var så veldig mye fokus på mangfold og slikt når hun var lærer. Hun syntes det er veldig bra at vi lærer mer om det, og at det er viktig at alle føler seg inkludert. «Det er vel ingen av oss som er helt A4. Det er viktig at alle får en følelse av at man er en del av «flokken»», sier hun bestemt. «Skrim er jo egentlig kommunen i miniatyr», sier hun. «Dere har forskjellige deler av kommunen og et stort mangfold». Etter turen til rådhuset møtte vi også oppvekstsjef Håvard Fossbakken. Han mener at mangfold handler om det å være trygge på seg og at det er noe av det viktigste man kan ha. Det å si og mene hva vi vil, og være som vil, er viktig!

«Hva syntes du om at vi har Mangfoldsuke hos oss», spør vi. Kari-Anne svarte at det er veldig bra og  flott at det blir gjennomført. Hun håper også at det kan bli en sånn uke til neste år. Hun sier det hadde vært fint om flere skoler blir inspirert og. Hun syntes det er fint at skolene ikke bare er et sted der man lærer om rent faglige ting, men også gjøre ting som gjør at vi lærer om det å være et menneske i et felleskap. Hun syntes det er fint at Skrim går litt utradisjonelle veier og prøver nye ting. Håvard syntes det er viktig at vi lærer om tema. Han sier også at det aller viktigste er at vi lærer at mangfold er en bra ting. Det han likte best med at vi har mangfoldsuke er at vi alle er sammen. «Flott at vi blir kjent med den supre verdien om at vi er forskjellige».

Ordfører Kari-Anne Sand med elever

Vi lurte også på hvordan de tror vi kan lære om mangfold, på best mulig måte. Ordføreren tror vi lærer best om mangfold ved å snakke om tema. For eksempel det å sette ord på det å føle seg utenfor, og få forståelse for hva det innebærer. Oppvekstsjefen mente at det var viktig at vi lærte om: hva mangfold er, hvilke rettigheter man har og hvem vi skal være ekstra obs på at får lov til å være den man er. Det er også veldig viktig å være modige og stå fram sånn man er.

Til slutt spurte vi om hva kommunen gjør for mangfoldet. Ordføreren nevner hennes rolle i det hele. Hun mener det er viktig at ordføreren og kommuestyret heier på Skrim og på alle andre som jobber med dette. Begge nevner noe om planverk, og sier blant annet at «planer for hvordan de som arbeidsgivere f eks skal sørge for at gjennom den ledelsen vi driver skal løfte fram mangfoldet blant våres ansatte. Og at hver enkelt ressurs skal få lov til å gjøre det beste ut av seg.».

Tilbake på skolen snakket vi med rektor, Hilde Omholt. Vi lurte på om hvem som hadde bestemt og fått til Mangfoldsuke for skolen?
Hun sa at det er rektor, plangruppe og team-lærerne på skolen. De tror det er viktig og jobbe med det sånn generelt, og at det er helt greit og være forskjellig, og at det er bra at det ikke er noen som er helt like oss. Det er første gangen vi gjennomfører en slik uke og tenker og gjøre det igjen neste år. Det er gøy og gjøre noe variert, noe vi er helt enige i.

 

Alle de vi intervjuet var enige i at «Mangfoldsuka» er en fin ting å gjennomføre!