FØRSTE MANGFOLDSUKA PÅ SKRIM!

Denne uken har Skrim Ungdomsskole sin aller første «Mangfoldsuke». I løpet av denne uken skal elevene lære om mangfold og gjøre forskjellige ting innenfor temaet. Det blir forskjellige aktiviteter og litt gruppearbeid. Elevene skal også bli informert om hva mangfold faktisk er, øke forståelsen for at vi trenger mangfold og at det å være forskjellige har en verdi. 

Tekst: Leo, Kaja og Martine, 9.trinn
Foto: Amalie, Martine og Leo, 9.trinn. 

Identitetsstjerner. Disse skal henges opp på veggene.

Allerede første dagen så vi at det er mye forskjellig og interessant elevene driver med. De har blant annet laget «Identitetsstjerner». Det er en fin måte der elevene kan skrive noen ting om seg selv som kanskje ikke alle vet. De skal også vise at det er fantastisk å være annerledes, og at det ikke skal være unaturlig men at det skal være helt naturlig og greit. 

Mange elever har også sett filmen «Encanto». Den handler om mangfold og hvor mange ulikheter man kan ha i en familie. 

Hemmeligheter er et annet tema vi har snakket om i dag. Alle har hemmeligheter, og tenk om noen har en hemmelighet er lik en annens! Dette skal vi jobbe videre med senere i uken.

”3 på Skrim“

Vi har intervjuet tre forskjellige elever fra tre forskjellige trinn her på Skrim. Vi hadde lyst til å høre noen tanker og meninger om tema. 

Anton, 8c: 

Hva er mangfold for deg?
Mangfold for meg er ulike nasjoner og alle sammen. 

Hvorfor tror dere at vi har mangfolds uke?
For å lære at alle er forskjellige og kommer fra ulike nasjoner.

Nevn en ting du har gjort i dag som har med mangfold å gjøre?
Jeg har sett på kart over ulike verdensdeler.

Ida, 9c: 

Hva er mangfold for deg?
At alle er forskjellige, og at det er greit. Vi skal akseptere og respektere at alle er forskjellige. Det kan gå på bakgrunn, religion, legning eller kjønn.

Hvorfor tror dere at vi har mangfolds uke?
På denne skolen er det mest hvite, og jeg har hørt at ikke alle er like respektfulle overfor dette. 

Nevn en ting du har gjort i dag som har med mangfold å gjøre?
Vi har jo hatt noen leker fra forskjellige land, sånne leker som mange norske barn har lekt mellom årene som mange har trodd var norske, men ikke var det. For eksempel hauk og due har vi lekt i dag, og den leker de egentlig i Tyskland.

Mathias, 10a: 

Hva er mangfold for deg?
Jeg vet ikke helt hva det betyr, men holde sammen, samhold

Hvorfor tror dere at vi har mangfolds uke?
For å minne hverandre på at det er viktig og holde sammen

Nevn en ting du har gjort i dag som har med mangfold å gjøre?
Jeg har sett filmen encanto.