ER DAGENS UNGDOM USOSIALE?

Barn får mobil i yngre alder i forhold til tidligere.

Skrim Ungdomsskole har tidligere hatt «mobilfrie uker», men i år har vært det første året med mobilfri skole.

Tekst og Foto: Helene Johnsen, 10.trinn. 

Nå har det snart gått 1 år siden vi først fikk nyheten om at dette året skulle det bli mobilfri på skolen. Først virket dette helt urettferdig og det var veldig uvant å ikke kunne gå rundt med mobilen i baklomma, men nå tror jeg at de fleste ikke engang tenker over det.

Grunnen til at skolen valgte å teste ut mobilfri skole dette året her, er blant annet pga. inspirasjon fra andre skoler som har gjort det samme. Mange mente at det ble for mye fokus på mobil i friminuttene, og dermed mangel på sosialitet blant ungdommene. Vi var selvfølgelige uenige om den saken, men det viste seg å ikke bli så vanskelig likevel.

Ja, nå er året snart ferdig. Og vi overlevde uten å kunne bruke mobilen på skolen. Ettersom dette første året har vært vellykket, spørs det om skolen kommer til å fortsette med mobilfri skole disse neste årene som kommer også.

Dessverre for 10. Trinn, blir ikke vi en del av det.