TIPS FØR TENTAMEN

https://pixabay.com/nl/huiswerk-de-student-tablet-pc-3235100/

Tentamen er ofte en oppsummering av det dere har gjennomgått i faget det siste semesteret/skoleåret. Her er noe tips til hvordan du kan øve.

Tekst: Camilla 10. klasse

Du bør fokusere på det dere har lært og gått gjennom i timene. Hvilke oppgaver har dere fått? Hvilken tilbakemelding har du fått på innleveringene dine? Hvilke tema har dere vært gjennom? Hør også med lærerne om det er noe spesielt dere bør tenke på/gå gjennom før tentamen. 

Når du forbereder deg til engelsk tentamen kan det være lurt å eksponere deg for så mye engelsk som mulig. Skru av norske undertekster på filmer og serier, om nødvendig skru på engelske undertekster. Bytt språk på telefonen din til engelsk. Spør en venn eller venninne om dere kan prate engelsk til hverandre eller les på engelske nettsider.

Tips til mattetentamen er å løse gamle tentamens- og eksamensoppgaver. Der følger det ofte med forslag til løsninger (men prøv selv først). I matteboka finner du sikkert også mange oppgaver og løsningsforslag. Et annet forslag er å jobbe sammen med en klassekamerat. Da kan dere lære av hverandre hvordan dere angriper oppgaven. Husk at i matte så er det ikke bare om å gjøre å komme fram til rett svar, men også vise klart og tydelig hvordan du har kommet fram til det.

Når du skal øve til norsktentamen er det lurt å lese gjennom forberedelsesheftene til tentamen. Planlegg lesingen din – skriv ned alle temaene du bør repetere før tentamen. For å få en god karakter på nynorsktentamen er det lurt å gå over hele teksten i detalj noen ganger og rette verb, adjektiv og substantiv. Man må alltid huske å bruke ordbok.

Vi i redaksjonen ønsker alle lykke til med øvingen!