SYNSTEST PÅ TIENDE TRINN

I dag har vi i tiende trinn hatt besøk fra Høgskolen i Sørøst- Norge (HSN) og deres nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse fra krona.

Tekst og foto: Vilde C. Jensen             

Vi føler oss veldig heldige som er den eneste skolen i landet som får en gratis synstest på skolen. Synstesten skal hjelpe oss å finne ut om vi har noen synsproblemer. Vi har blitt fulgt opp med synstester opp gjennom skoleårene. Det er ikke bare i tiende klasse vi har hatt synstest, vi har også hatt det i andre og femte klasse. Synstesten tar opp til en klokketime.

Vi fikk en student hver. Studenten stilte noen spørsmål. Så skulle man gå igjennom seks forskjellige synsposter. Testene skulle se om man har problemer med fargesynet og om du er nær eller langsynt. Der var også en konsentrasjons test.

Takk for at dere ville skjekke synet vårt.