MATTE I FOKUS

Torsdag 9. November hadde guttene på 9 og 10. Trinn matematikkens dag, mens jentene var på «Jenter og Teknologi».

Tekst og foto: Chrisander Holth

Matematikkens dag er en dag på Skrim hvor vi utforsker den matematiske verden med oppgaver vi gjør på forskjellige steder på skolen.

Dagen startet med en vanlig time som varte 20 minutter mindre enn vanlig for at jentene skulle rekke bussen til byen. Første økt startet kl 09:50 og varte en time. På denne stasjonen var det en mattestaffet som gikk ut på og løse oppgaver i forskjellige vanskelighetsgrader fortest mulig.

Andre økt var sammensatt av to ting. Den første var og finne ting som veide 200g, 700g, 1 kilo, 2,3 kilo og 5 kilo. Denne oppgaven vant gruppe nummer 7 overlegent. Den andre oppgaven var og bygge en hylle med aviser og teip som skulle holde en mattebok.

Den tredje og siste oppgaven gikk på idealtid, og var en hinderløype som var inspirert av en oppgave fra Mesternes Mester. Den besto blant annet av klatring og basketball.

Da denne konkurransen var ferdig hadde vi en samling der vi annonserte vinneren. Etter dette kom jentene tilbake fra Jenter Og Teknologi. Så hadde vi den siste timen som vanlig og etter det fikk vi lov til og gå hjem

Her er et intervju med mattelærer Gunn Christl:

Hvor lenge har matematikkens dag pågått på Skrim?
Siden starten, det begynte på den gamle skolen Fredheim.

Hva går selve dagen ut på?
Det går ut på å jobbe med mattematikk på en mer morsom måte og se at matte er mer enn bare å jobbe i timene

Er det vanlige timer eller det matte hele dagen?
Det kan variere. Noen ganger hele dagen og andre ganger blir det noen andre timer også.

Hvordan er vanskelighetsgraden på dette opplegget?
Vi prøver å lage oppgavene som treffer alle elevene slik at det blir motiverende.

Hva skal du gjøre idag?
Jeg hadde ansvaret for målestasjonen.

Dette var en lærerik dag med mange utfordringer.